I-Limiter4, startströmsbegränsare

Utförande/typ: Två-modulers DIN-monterad startströmsbegränsare. Inkopplas mellan lasten och automatsäkringen för att dämpa de höga startströmmarna som genereras vid start av LED-armaturer och HF drivdon.

Egenskaper: I-Limiter4 är avsedd för max 1500W (230-250V AC) vilket möjliggör anslutning av minst dubbelt så många armaturer med LED (HF-don) på en säkringsgrupp utan att säkringen löser ut p.g.a. för hög startström. Den inkopplas alltid mellan lasten och automatsäkringen. Inga mekaniska reläkontakter finns vilket eliminerar gnistbildning. Endast avsedd för anslutning mot kapacitiv och resistiv last (då omslag sker i noll-genomgång) ej induktiv last såsom motorer och transformatorer. Limitern är godkänd för inkoppling på utgångarna mellan våra SIN-aggregat och anslutna armaturer.

Montage: För montage på DIN-skena, IP20 eller separat i normkapsling. Anslutningar skruvplint: Ø 2,5. L-in, N och L-ut. Vid montage av flera I-Limiter4 ska minst en moduls mellanrum lämnas för värmeavgivning och god luftcirkulation på slutlig montageplats finnas. Vi rekommenderar beroende på värmeutvecklingen att I-Limiter4 belastas med max 80 % av märkeffekten.

Diod-markering: Elektroniskt skydd för övertemperatur = röd diod. Återställs manuellt genom att bryta strömmen och vänta tills temperaturen sjunker till normal nivå.

E-nr:7340989
Tillverkare:KAMIC
KAMIC

Produktvarianter

 

E-nr Anslutningsspänning Max. effekt Max. ström Max. yttertemp Mått
7340989 230-250V AC, 45-60Hz 1500W 6.5 A 70 gr.C vid +25 gr.C
omgivningstemperatur
90x35x58 mm