SIN

Utförande: Sin-serien är reservkraftaggregat utvecklade för att klara strömförsörjningen vid avbrott i mindre och medelstora belysnings- och nödbelysningsanläggningar. SIN betecknar aggregat med äkta sinusspänning ut till anslutna armaturer. Modellerna i serien heter Sin T2 och Sin T.

Egenskaper Sin T2: Sin T2 har hela åtta utgångar vilket innebär stor valfrihet att styra olika delar av lasten. T2-aggregaten är även utrustat med zonövervakning, brandlarmsingång och med 2 st programmerbara larmutgångar. Automatisk batteritest utförs varje vecka (tänder inte upp lasten) och ev. fel noteras i en loggbok. Med aggregatens funktionsväljare programmeras olika funktioner. En alfanumerisk display i fronten gör det enkelt att bevaka driftsinformationen. Sin T2 ger valfrihet att programmera autotest-funktionen i tre olika intervall samt att se lastkontroll för övervakning av ansluten last.

Egenskaper Sin T: Sin T har 4 st styrbara separat avsäkrade utgångar med möjlighet att styra lasten vid permanent- och beredskapsdrift. Valfrihet att tända och släcka varje utgång för sig finns. Aggregatet har testknapp för ett 10 minuter långt funktionstest – indikering med larm om test ej har utförts. Växelriktaren har elektroniskt kortslutningsskydd. Summalarm med kvarhållande funktion.

Lastberäkning: Anslutningsbar effekt och startström är avgörande för val av aggregatets storlek. Nödvändiga beräkningar görs med hjälp av vårt beräkningsdiagram över olika ljuskällors effektförbrukning och finns på vår hemsida här under SIN. För att möjliggöra start av så många HF-don och diodarmaturer som möjligt samtidigt är aggregaten försedda med effektdämpande micro-pulser vid uppstarten.

Installationsmiljö: Aggregatet bör alltid placeras i en torr och dammfri miljö med maximal genomluftning. Omgivnings-temperaturen bör vara 0–30°C. Vid högre temperaturer minskar batteriernas livslängd. (Batterier slutna bly av 10 års typ). Inbyggt batteri på typ 300W. Övriga modeller har extern batterihylla.  Brytare, relä eller annan koppling mellan aggregat och armatur får av säkerhetsskäl ej finnas. Eventuella fel indikeras via röd lysdiod samt i klartext via displayen (Sin T2).

Startströmsbegränsning: I-Limiter 4, är ett nytt tillbehör som begränsar startströmmen hos armaturer med LED eller HF-don. Se produktlad här nedan eller fliken "Tillbehör" för mer info.

Artikelnr:SIN T2-300
E-nr:7348851
Tillverkare:KAMIC
KAMIC

Produktvarianter

Gemensam data gällande samtliga produktvarianter hittas under fliken "Specifikationer"

SIN T2

E-nr Typ Anslutn. bar effekt W Batterier
Inbyggda
Utgångar
avsäkrade
Summa larmutgång
växlande
Vikt 

7348851

SIN T2-300

300 W 24V / 33Ah 8 Ingår 52 kg
7348853 SIN T2-600 600 W 24V / 80Ah 8 Ingår 73 kg 
7348855

SIN T2-800

800 W 24V / 80Ah 8 Ingår 76 kg
7348857 *SIN T2-1200 1200 W 24V / 100Ah 8 Ingår 102 kg 

 

 SIN T

E-nr Typ Anslutn. bar effekt W Batterier
Inbyggda
Utgångar
avsäkrade
Summa larmutgång
växlande
Vikt 

7348850

SIN 300T

300 W 24V / 33Ah 4 Ingår 52 kg
7348852 SIN 600T 600 W 24V / 80Ah 4 Ingår 73  kg 

7348854

SIN 800T

800 W 24V / 80Ah 4 Ingår 76 kg
7348856 SIN 1200T 1200 W 24V / 100Ah 4 Ingår 102 kg 

 

Batteribox medlevereras för separat montage av batterier på alla modeller utom SIN T2-300 och SIN 300T som har interna batterier.

 

Specifikationer

Kapslingsklass IP21
Summa B x H x D 620 x 420 x 340 mm

Tillbehör & reservdelar

I-Limiter 4, startströmsbegränsare 7340989